BerendsBallast Consultancy

Advisering en management ondersteuning op het gebied van:

-          economische en statistische analyses
-          milieu en energie
-          emissiehandel
-          milieuvergunningen en ruimtelijke ordening
-          landbouw en biobased economy
 
  
 


Voor contact en vragen:
info@berendsballast.nl
BerendsBallast Consultancy
Postbus 59
9980 AB Uithuizen
tel. 06-10943888